Temel Değerlerimiz

Derneğimiz, çalışmalarını aşağıdaki “temel değerler” çerçevesinde yürütür:

sasasasasa

Eşitlik ve Adalet

  • Zengin veya yoksul, tüm çocukların ve ailelerinin, hiçbir ayrım yapılmaksızın, kaliteli çocuk gelişimi ve eğitimi hizmetlerine eşit ve adil bir şekilde ulaşması gerektiğine inanıyoruz.

Profesyonellik

  • Mesleki yetkinliğin kaliteli Çocuk Gelişim ve Eğitimi Hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu nedenle, mesleki standartların oluşturulması ve Çocuk Gelişim ve Eğitimi çalışma alanlarının belirlenmesinin, kadro, özlük hakları ve diğer mesleki tanımlamalar için gerekli olduğunu savunuyoruz.  Mesleki gelişim için gerekli meslek-öncesi ve/veya meslek-içi eğitim ve yönlendirme çalışmalarını destekliyoruz.

İşbirliği

  • Başta ana-babalar, aileler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere, Çocuk Gelişimi ve Eğitiminin kalitesini yükseltmek ve bilhassa dezavantajlı çocuklara, ulaşabilmek için, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle ve benzeri kurumlarla işbirliğinin gerekliliğine inanıyoruz.

Ortak Hareket

  • Benzer misyonları olan, kişi, kurum ve kuruluşlarla ortak amaç ve hedefler doğrultusunda beraberce hareket etmenin misyonumuzu gerçekleştirmede etkin bir yol olduğuna inanıyoruz. Çocuğun en temel haklarından olan “gelişim ve eğitim” haklarını hayata geçirmek için ortak eylem planlarının geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma

  • Sürdürülebilir toplumsal kalkınmanın temelinde “çocuğun bütüncül gelişimi” olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, 2015-Sonrası Küresel Kalkınma Gündeminde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi hedeflerinin yer almasını ve planlanan ulusal ve uluslararası çalışmaları destekliyoruz.