Vizyonumuz

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcilerinin, çocukların çok yönlü gelişimlerini desteklemeye yönelik amaçlarına ulaşmada çocuk, aile ve kendi haklarını koruyabilecek en uygun çalışma ortamlarının sağlanmasıdır.

Misyonumuz

Dernek, gelişim ve eğitim hizmetlerinin nitelik ve nicelik açısından yaygınlaştırılması ve bunun için öngörülen mesleki desteğin sağlanması için gerekli savunuyu yapmaktadır.

Bu çerçevede dernek;

  • Tüm çocukların gelişimini izleyen ve değerlendiren,
  • Ailelerine yönelik çocuk gelişimi ve eğitimine dayalı erken müdahale programları hazırlayan,
  • Çocuk yararına diğer meslek ve kurumlarla iletişime geçen,

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcilerinin, bu alandaki yenilikleri takip etmesini, çocuk gelişimi ve eğitimcilerin kendi arasında bir ağ ve bağ kurarak haklarının savunulmasını ve mesleğin çocuk yararına toplumsal değerini yükseltmeyi amaçlayan bir anlayış içinde çalışmalarını planlamaktadır.