15

Mesleki Yeterlikler

“Seviye 3-4 Çocuk Bakım Elemanı Meslek Yeterlilikleri” çalışmaları, meslek standartlarının Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından başlatılmış, yine derneğimiz ve Binbirçiçek Vakfı işbirliği ile devam etmektedir. MYK ile protokol imzalanmıştır.

Bu çalışmanın temel amacı; çocuk bakım alanında daha kaliteli hizmet sunumu için gerekli insan gücünün yetiştirilmesinde belli bir kalitenin sağlanmasıdır.

Çocuk Bakım Elemanı Ulusal Yeterlilikleri Taslakları Görüş Duyurusu

Bilindiği gibi çocuk gelişimi ve bakımı, bir süreç olarak, kapsamlı bir hizmet sunumunu gerektirmektedir. Bu nedenle her dönemin gelişimsel ihtiyaçlarına yönelik olarak, çocukların gelişimine bütüncül bir yaklaşımla cevap verecek nitelikli kadrolara duyulan ihtiyaç, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de giderek artmaktadır. Çocuk bakımı ve eğitim süreçlerinde eğitimli ve deneyimli kadronun ivedilikle geliştirilmesi ihtiyacının ortaya çıkması bu alandaki “nitelikli” tanımının oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.

Bu doğrultuda, ÇGE-DER ve Binbirçiçek Vakfı çocuk bakımı alanında faaliyet gösteren bireylerin niteliklerini belirlemek amacıyla Çocuk Bakım Elemanı Ulusal Yeterlilikleri hazırlama çalışmasını başlatmıştır. Uzmanlardan ve alan çalışanlarından oluşan bir gurup tarafından, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile protokol kapsamında Çocuk Bakım Elemanı Ulusal Yeterlilikleri taslak olarak hazırlamıştır.

Aşağıda 3.  ve 4. Seviye için hazırlanmış olan Çocuk Bakım Elemanı Ulusal Yeterlilikleri Taslakları sunulmuştur. Her seviye için ayrı ayrı görüş formunu doldurarak 25.06.2018 tarihi mesai bitimine kadar cgedernegi@yahoo.com adresine gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

 

Prof. Dr. Nurper ÜLKÜER

ÇGE-DER Genel Başkanı

Ulusal Yeterlilik Hazırlama Belgeyi Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz.

Ulusal Yeterlilik Çocuk Bakım Elemanı Seviye 3 Belgeyi Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz.

Ulusal Yeterlilik Çocuk Bakım Elemanı Seviye 4 Belgeyi Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz.

Üye Görüş Verme Formunu Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz.