18

ICF-CY

ICF-CY MedUse, ERASMUS + stratejik ortaklık çerçevesinde yürütülen ve Hamburg Tıp Fakültesi tarafından koordine edilen bir Avrupa Birliği projesidir. Proje, 01.09.2015 ve 31.08.2018 tarihleri arasında Almanya, Avusturya, Makedonya, Britanya, İtalya ve Türkiye’den ortaklarla, ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth People/ İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması-Çocuk ve Gençlik Versiyonu) hakkında farkındalığın arttırılması ve Erken Müdahale’de kullanımı odaklı olarak yürütülmektedir. Projenin Türkiye ortağı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’dir.

Sosyal Çerçeve

İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF, WHO 2001), sadece yetersizlikler ve kısıtlılıkların tanımlanmasında değil aynı zamanda özel gereksinimi olan bireylerin becerilerinin belirlenmesinde de kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Ebeveyn ve farklı alanlardaki profesyonellerin (Çocuk Gelişimciler, Eğitimciler, Hekimler, Hemşireler, Psikologlar, Terapistler…) ve ailelerin ortak dil kullanmasını sağlayan bir tamamlayıcıdır. Sistem biyo-psiko-sosyal modeli içermektedir.

17

1.ICF-CY “Uygulama Çevirmeni”

(2016 Sonbaharından itibaren online kullanıma açıktır.)

ICF-CY Uygulama Çevirmeni, kişisel verilere ulaşmadan, ICF-CY’nin klinik uygulamalarda (hikaye alma, tanılama, tedavi ve terapi planı) kullanımının arttıracak bir elektronik araçtır. online bir uygulama olarak ( kişisel verileri kullanmadan) ICF-CY’nin hastalık tablosu ve kendi kendine öğrenme aracı olarak (katılımcıdan katılımcıya öğrenme işlevi yoluyla), “içeriğe duyarlı arama fonksiyonları” aracılığıyla kullanıcının diğerlerinin deneyim ve bilgilerine erişimine olanak sağlar.

2.ICF-CY Karma Eğitim Platformu (2017 baharından itibaren)

ICF-CY Karma Eğitim Platformu kolaylaştırmak ve Sosyal Pediatri ve Erken Çocukluk Müdahale alanında karşılaştırılabilir standartlaştırılmış eğitim faaliyetlerini kolaylaştırmak ve desteklemek için bütünleşik veritabanı kümesi olarak uygulanan çok fonksiyonlu bir online araçtır.

3.ICF-CY Online Eğitim Pasaportu (2017 sonbaharından itibaren)

ICF-CY Online Eğitim Pasaportu, öncelikle ICF-CY eğitimleri için kalite güvencesi verir ve aynı zamanda DSÖ tarafından önerilen kriterler doğrultusunda eğitmenler sağlar. Pasaport, çevirimiçi değerlendirme/belgelendirme temelindedir ve bireysel eğitim portföyü ve fırsatlar sunar.

Bu araçlara www.icfcy-meduse.eu sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.

Daha fazla bilgi için www.icfcy-meduse.eu sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bunun dışında Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği adına Projeyi Yürüten Melek ER-SABUNCUOĞLU (melek.sabuncuoglu@ icfcy-meduse.eu) ile iletişime geçebilirsiniz.

Proje araçlarını kullanmak için www.icfcy-meduse.eu adresini ziyaret ediniz.