HUSBIK

HUSBİK

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Staj Konsorsiyumu (HUSBİK) Erasmus+  Programı altında devam etmektedir.

Konsorsiyumun ortakları Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Nörogelişimsel Tedavi Terapistleri Derneği, Ergoterapi Derneği, Koklear Implant Derneği, Odyoloji, Konuşma ve Ses Uzmanları Derneği, Dudak Damak Yarıkları Derneği, Hacettepe Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Mezunları Derneği ’dir.

Staj Konsorsiyumunun hedef kitlesi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurtdışında, alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yapma olanağı yaratmaktır.

Bu doğrultuda derneğimiz, 2015 yılından beri konsorsiyumda üye olarak yer almaktadır. Bu süre içerisinde lisans, yüksek lisans ve doktora derecesinde 25 Çocuk Gelişimci konsorsiyumun sunduğu uluslararası staj değişimi hareketinden yararlanıştır.  Bu konsorsiyum ile Çocuk Gelişimi öğrencilerinin uluslararası platformdaki mesleki uygulamaları gözlemleme, gelişmeleri takip etme ve mesleki vizyonlarını geliştirmelerine katkı vereceği için, derneğimiz çalışmaları desteklemektedir.