Açıköğretim Cimer Metni

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

Üniversiteler Mh. 1600. Cad. No:10 Çankaya 06800 Ankara

+90 312 298 70 00

 

Ülkemizde 30 üniversitenin (Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi gibi) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yer alan ve yıllardır meslek elemanı yetiştiren Çocuk Gelişimi Bölümüne Açık Öğretim bünyesinde öğrenci alınması Çocuk Gelişimcilerin mesleki kimliklerini de zedelemektedir. 30 Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında meslek elemanı mezun eden Çocuk Gelişimi Bölümü’nün mevcut mezunları ve bu fakültelerden mezun olacak meslek elemanı adaylarının oranı alan ihtiyacını yeterince karşılayacak sayıdadır. Açık Öğretim Fakülteleri’nden 4 yıl içerisinde verilecek olan mezun sayıları Çocuk Gelişimi Bölümü’nün 50 yıl içerisinde vermiş olduğu mezun sayısına denk olup mevcut olan ve istihdam edilmeyi bekleyen Çocuk Gelişimi meslek elemanları arasına dâhil olarak yığılmaya neden olacaktır. Ayrıca Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde yer alan Açık öğretim Çocuk Gelişimi Bölümü, meslek alanının toplumsal olarak anne baba destek programı ya da meslek edindirme kursu gibi algılanmasına neden olmakta, sosyal medya ve benzer mecralarda “hobi” olarak okunulan bir bölüm olduğuna ilişkin izlenim oluşturulmaktadır. Ne var ki, Çocuk Gelişimi meslek alanı kanıta dayalı uygulamalar yoluyla bilimsel bulgulardan dayanak alan, erken tanı, müdahale ve gelişimsel destek uygulamaları başta olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösteren, her ne koşulda olursa olsun çocuk ve ailenin yüksek yararı ile Türkiye’de uzun yıllardır çocuk ve ailelere yönelik koruyucu-önleyici hizmetleri sunan meslek gruplarının başında gelmektedir. Ülkemizde yürütülmekte olan erken tanı ve müdahale programları, gelişimi izleme ve destekleme çalışmaları ve hastaneler başta olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşları bünyesinde yürütülmekte olan pek çok koruyucu ve önleyici aile-çocuk hizmetlerinde (yakın tarihte Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliği ile yürütülmekte olan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan psikososyal destek programları gibi) dört yıllık örgün lisans programlarından başarıyla mezun olan Çocuk Gelişimcilerin sahadaki yansımalarını görmek mümkündür.

Tüm bu nedenlerle Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakülteleri çocuk gelişimi açık öğretim lisans programlarının kapatılmasını talep ederim.

Aşağıdaki linkten metni indirebilirsiniz.

AÇIKÖĞRETİM CİMER METNİ (ÇGEDER)